Werkloze hijskranen aan de Amsterdamse Zuidas?

eFC logo

De gemeente Amsterdam heeft een bouwstop afgekondigd voor publieke projecten. Die zouden gefinancieerd worden met de verkoop van grond voor kantoorpanden, maar er is veel minder nieuwbouw dan verwacht. De voornaamste reden die daarvoor wordt aangedragen is de economische crisis: dit is niet de tijd om te investeren in nieuwe kantoren. Maar het flexwerken wordt eveneens als een oorzaak gezien. Die twee versterken elkaar ook. Omdat met name banken onzekere tijden tegemoet gaan en goed de hand op de knip moeten houden, is het verstandig om flexibeler met zowel overdrachtelijke als fysieke werkplekken om te gaan. Het Nieuwe Werken kan dan een oplossing zijn.

Annemieke Garskamp, van workplace consulting & design voor Steelcase Benelux vindt het niet gezocht om Het Nieuwe Werken als oorzaak van de geringe nieuwbouw te zien. "De mobiliteit van kenniswerkers is enorm gestegen in de afgelopen jaren, waardoor de functie van het kantoor verschuift van een werkplek naar een ontmoetingsplek."

Maar dat betekent niet zonder meer dat bedrijven voor iedere flexwerker minder ruimte nodig hebben. "Tegenover een verminderde ruimtebehoefte voor werkplekken staat een grotere ruimtebehoefte aan gemeenschappelijke ruimtes." Maar al met al kunnen veel bedrijven toch af met een maatje minder. Een wens die meestal niet meteen te realiseren is. "Wij zien dat het in een bestaande situatie vaak moeilijk is om deze ruimtewinst ook daadwerkelijk te realiseren omdat men vastzit aan lopende huurcontracten, of de indeling van het pand dit niet mogelijk maakt. Een verhuizing is voor organisaties bij uitstek een gelegenheid om niet alleen een nieuw kantoorconcept te realiseren dat beter aansluit bij de veranderende functie van het kantoor, maar ook om de daaruit voortvloeiende verminderde ruimtebehoefte te gelde te kunnen maken door minder vierkant meter aan te huren."

Mario van Nierop, Algemeen Directeur van IDB groep, die oplossingen voor het Nieuwe Werken levert, denkt niet dat een flexibelere opstelling ten opzichte van werk samenhangt met de crisis. "De ontwikkeling van Het Nieuwe Werken is namelijk voor de crisis al ingezet door grote bedrijven zoals Philips, SNS, Rabobank enzovoorts. Natuurlijk zal het op de termijn gevolgen hebben voor de vraag naar kantoorruimte. Ik ben alleen van mening dat deze gevolgen nu nog gering zijn.

Nu het nieuwe werken opkomt willen bedrijven die dat gaan invoeren juist over naar nieuwbouw omdat het een andere werkvloer vraagt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan flexplekken en grote bespreekruimtes. Met het nieuwe werken wordt het kantoor meer een ontmoetingsplaats. De bouwstop in Amsterdam heeft volgens mij dan ook te maken met de stop van de economische groei. Dat het kantorenlandschap er in de toekomst anders door uit komt te zien, daar ben ik van overtuigd, maar dit betekent niet dat bedrijven geen nieuwe kantoren meer zullen betrekken."

Secteurs les plus recherchés

Loading...

Recherche emploi

Rechercher articles

Close
Loading...
Loading...