Vrouwen minder betaald dan mannen, zeker in de bankensector

eFC logo

Mannen verdienen meer. Over het algemeen genomen is dat wereldwijd nog altijd een feit. Uit het recent gepubliceerde Global Gender Report komt België er niet slecht vanaf: Er is hier een loonkloof van elf procent, en dat is veel beter dan een aantal jaren terug. De financiële sector staat echter niet bepaald vooraan bij deze ontwikkeling...

In heel Europa is de loonkloof achttien procent. Het land waar het minste verschil tussen het loon van mannen en vrouwen bestaat, is IJsland op de voet gevolgd door de andere Scandinavische landen. Onderaan de lijst staat Jemen.

In het algehele onderzoek is België dit jaar van de 33ste naar de 14e plek gestegen. Er is door het World Economic Forum onder meer gekeken naar lonen, jobs voor hoogopgeleiden en politieke functies. België krijgt algemeen een 7,5 op 10, dus een zeer ruime voldoende. Voor 'vrouwen in politieke functies' scoren we echter een magere 3,2....

Zo slecht als de politiek, doet de financiële sector het niet, maar een lichtend voorbeeld van gelijkheid is de branche ook niet. 'De financiële sector scoort veel slechter dan het gemiddelde in België,' zegt Els Van Hoof, Algemeen voorzitster van Vrouw & Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van de Vlaamse Christendemocraten. In de categorie hulpbedrijven in verband met financiële instellingen is er een genderloonkloof van 26 procent. Slechts vier Belgische sectoren doen het minder goed. 'Bij financiële instellingen is de kloof 22 procent,' zegt van Hoof. 'En bij de categorie verzekeringswezen is het 18 procent.'

Vrouw en Maatschappij, samen met Femmes cdh, hebben een actieplan opgesteld om de kloof in 2016 tot vijf procent te beperken, een plan dat ook zeker op de financiële sector slaat. Er staat onder meer in dat bedrijven aangemoedigd moeten worden

collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten met betrekking tot de strijd tegen de loonkloof. Vrouwen moeten aangemoedigd worden om te kiezen voor 'mannelijke' studierichting als wiskunde. Bovendien zou het goed zijn als er quota's worden opgelegd, onder meer in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven.

Totdat de loonkloof gedicht is, stelt van Hoof een Belgische dag van de Loonkloof voor. 'Een dag die de aandacht vestigt op het aantal dagen dat vrouwen méér moeten werken om een jaarsalaris te ontvangen dat gelijk is aan dat van hun mannelijke collega's.'

Secteurs les plus recherchés

Loading...

Recherche emploi

Rechercher articles

Close
Loading...
Loading...