Het belang van een goede werksfeer

eFC logo

Buitengewoon vervelend: collega's die weinig aandacht hebben voor hun werk of slordig zijn. Maar liefst dertig procent van 330 door Accountemps geïnterviewde hoogopgeleide financials gaf dit aan als grootste ergernis op de werkvloer. Een goede tweede waren de collega's die met jouw ideeën aan de haal gaan alsof het hun eigen zijn: 19 procent.

Er zijn internationaal verschillen te zien. Zo kiezen Brazilië en Dubai voor dezelfde nummer één, maar zetten ze 'collega's die over collega's roddelen' op twee met respectievelijk 26 en 21 procent. In Nederland stoort dat maar 15 procent van de mensen.

De ondervraagden gaven ook aan wat ze waardeerden in hun baan. Voor de Nederlanders stonden prettige collega's met 37 procent bovenaan. Op 2 kwam een goede balans tussen leven en werken met 29 procent en daarna een manager van wie je wat opsteekt met 16 procent. Voor Belgie gelden soortgelijke cijfers. Dat strookt met een interne werknemersenquête bij de Triodos Bank. Daaruit blijkt dat de grote motivatie bij de medewerkers van deze bank geen verband houdt met materiële extra's, wel met tevredenheid over de inhoud, betrokkenheid bij de missie van de bank, én de goede werksfeer.

Opmerkelijk is dat een korte woon-werkafstand niet zo heel belangrijk is. Voor Nederlanders is het maar voor 3 procent het belangrijkst, voor Dubai zelfs 0 procent. In België is dat wél 10 procent. Werken met 'state of the art technology' laat Nederlanders koud, het is maar voor 2 procent erg belangrijk. In Italië geeft 15 procent dat als belangrijkste aan.

Secteurs les plus recherchés

Loading...

Recherche emploi

Rechercher articles

Close
Loading...
Loading...