Een man die werk vond...

eFC logo

Er is veel werk te doen in Vlaanderen; de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) kreeg vorige maand een recordaantal vacatures binnen. De dienst heeft nu 29.232 jobs in de aanbieding, een recordaantal en bijna 14 procent meer dan in maart 2010. Uitzendopdrachten zijn niet meegerekend.

Het gaat vooral om vacatures in de knelpuntberoepen, zegt woordvoerder Anneke Ernon. 'Er is een ernstig tekort aan sommige beroepen. Dat kan zijn omdat een baan fysiek zwaar is, of erg onaantrekkelijke werktijden heeft, zoals schoonmaken of productiewerk. Daarnaast zijn er beroepen waar er gewoon te weinig van zijn. Zelfs als je alle ingenieurs van Vlaanderen bij elkaar zou zetten, zouden het er niet genoeg zijn om aan de vraag te voldoen' Onder die laatste groep valt ook de boekhouder, een beroep waar binnen de financiële wereld al jaren een tekort aan bestaat. En ook de IT-professional blijft gewild, in bijna elke sector van het land. Vooral de vraag naar hogergeschoolden trekt sterk aan, aldus de cijfers van de VDAB.

Vergeleken met vorig jaar, zijn er nu tien procent meer vacatures in de sector 'financiële diensten'

financiële sector bekend bij de dienst. De sector 'vervaardiging van transportmiddelen' maakt een groei door van meer dan honderd procent, blijkt uit dezelfde cijfers. 'Dat betekent niet per se dat het beter met die sector gaat dan met de financiële sector,' zegt Ernon. 'Soms komt een sector van heel diep en geeft de groei alleen maar aan dat het weer iets beter gaat.'

Op de site van de VDAB is een tool waarmee je de cijfers van de afgelopen jaren tot in detail kunt analyseren. Zo blijkt dat bij 'financiële diensten' van januari tot eind maart 961 vacatures bekend waren bij de VDAB. 443 hiervan ging om hooggeschoold werk, 234 midden geschoold en 284 gaven geen scholingseisen.

Van diezelfde 961 banen waren 287 in de provincie Antwerpen, 102 in Vlaams-Brabant, 158 in West-Vlaanderen, 103 in Oost-Vlaanderen, 33 in Limburg en 278 buiten Vlaanderen. Men is op zoek naar: 99 boekhouders, 37 economisch adviseurs, 29 informaticus, 92 kaderleden, 54 secretaresses, 347 bureaubedienden, 98 vertegenwoordigers, 94 verkopers, zes ingenieurs en zeven rechtsgeleerden.

Van de 961 is van 451 mensen geen ervaring gewenst, van 249 enige ervaring en 261 functies zijn voor ervaren werknemers. Voor 775 vacatures bekend bij de VDAB werd het spreken van slechts één taal geëist, bij 105 ging het om tweetalige kandidaten, 78 drietalig en drie functies verlangen zelfs viertaligheid.

Secteurs les plus recherchés

Loading...

Recherche emploi

Rechercher articles

Close
Loading...
Loading...