Espace Recruteurs

CEO

Centre de Tri
Belgique, Bruxelles
Mise en ligne il y a 19 jours CDI Competitive

Centre de Tri

Centre de Tri is de entiteit die toezicht houdt op de 5 dochterondernemingen van Brussel Net. Deze dochterondernemingen staan in voor de verwerking en energie valorisatie of recyclage van afval in het Brussels Gewest.

Lid worden van Centre de Tri betekent het multidisciplinaire karakter van onze jobs in afvalbeheer ontdekken. Het betekent het integreren van een instelling die ecologische projecten uitvoert. Haar missie is om de inwoners van Brussel ecologische oplossingen te bieden bij de verwerking van afval. Werken bij Centre de tri betekent werken in een sector van betekenis voor de toekomst van onze planeet.

Functieomschrijving:
Jouw team

De C.E.O. van Centre de Tri zal optreden als manager van de dochterondernemingen van ARP en is verantwoordelijk voor het beheer en de strategische, financiële en operationele coördinatie hiervan. Hij/zij coördineert en werkt nauw samen met de Raad van Bestuur van Centre de Tri, het managementteam van Brussel Net Agentschap en zijn Gedelegeerd Bestuurder. Hij / zij zal geloofwaardigheid creëren in de hele organisatie en bij de Raad van Bestuur als een effectieve ontwikkelaar van oplossingen voor zakelijke uitdagingen.

Jouw rol

1. Financiële strategie:

 • De financiële strategie bepalen, de financiële risico's en kansen identificeren en toezicht houden op de financiële controle van het budget van de dochterondernemingen van het Agentschap.
 • Gespecialiseerde financiële begeleiding en advies geven aan andere leden van het managementteam.

2. Planning-budget :

 • Een robuust cashflowprojectie- en rapportagemechanisme ontwikkelen, inclusief leningbeheer, personeels- en derdebetalingen en bankafstemmingen; 
 • Continu verbeteren van het plannings- en budgetteringsproces.
 • Zorg voor een nauwkeurige analyse van budgetten, rapporten, financiële trends en operationele procedures om de Raad van Bestuur en het managementteam bij te staan;

3. Boekhouding:

 • Zorg voor een goed boekhoudbeheer en stel een adequate milieuboekhouding op.

4. Partnerschappen:

 • Werken aan het bevorderen en ontwikkelen van strategische financiële partnerschappen;
 • de relatie tussen de dochterondernemingen, het Agentschap en externe organisaties beheren om ervoor te zorgen dat de financiële middelen en de financiële situatie van het Agentschap in overeenstemming zijn met zijn behoeften op korte en lange termijn; 
 • Beheers de debudgettering en interne mechanismen;

5. Contracten en overheidsopdrachten

 • Beheer inkoopprocessen om te zorgen voor een kosteneffectieve en tijdige levering van essentiële diensten en goederen;
 • optreden als strategisch adviseur door deskundig advies te geven over contracten, onderhandelingen of commerciële overeenkomsten die het bedrijf kan aangaan;

6. Bedrijfsstrategie:

 • Bepaal de strategische, financiële en operationele richting van de dochterondernemingen in overeenstemming met hun missies;
 • Maak het businessplan van de dochterondernemingen en wijs hieraan financiële middelen toe; 
 • Optreden als strategische partner bij het ontwikkelen en implementeren van deelplannen en -programma's; 
 • Analyseren en doen van aanbevelingen over de impact van groei-initiatieven op lange termijn, planning, de introductie van nieuwe strategieën en regelgevende maatregelen; 
 • Beheer van de relevante informatiediensten en de onderliggende technologieën die nodig zijn voor de missie en de opvolging van de prestaties van de Directie, in nauwe samenwerking met het Agentschap Net Brussel; 
 • Performance management mechanismen implementeren (watch, KPI); 
 • Strategische input en leiderschap bieden bij besluitvormingskwesties die van invloed zijn op de organisatie, met name met betrekking tot de evaluatie van mogelijke fusies, overnames of partnerschappen; 
 • Creëren, verbeteren, implementeren en handhaven van organisatorisch beleid en procedures die de operationele en financiële efficiëntie van dochterondernemingen zullen verbeteren;
 • Garandeer de rechtszekerheid van de activiteiten van Centre de Tri en haar dochterondernemingen.
 • Mentor en interactie met medewerkers op alle niveaus om groei te bevorderen en de ontwikkeling van het managementteam en alle medewerkers aan te moedigen;

Profiel:

 • Master in financiën, handel, administratie, economie of management. Een professionele kwalificatie of certificering in boekhouding, financiële analyse of bedrijfskunde zou een troef zijn. 
 • Minimaal 10 jaar professionele ervaring in financieel management of strategische activiteiten, het aansturen van teams in de publieke of private sector. 
 • Ervaring op managementniveau in organisaties gericht op financiële, vastgoed- of productieve activiteiten, bij voorkeur in de publieke en private sector. 
 • Ervaring in incasso en contractbeheer. 
 • Ervaring met het plannen, bewaken en uitvoeren van grote en complexe financiële programma's. 
 • Ervaring in het effectief leiden en implementeren van verandering en bewezen ervaring in het managen van verandering. 
 • Voldoende beheersing van de twee landstalen, kennis van het Engels is een plus.

Zijn activa om de functie uit te oefenen?

 • Een geest van analyse, nauwkeurigheid en dynamiek hebben.
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk), organisatorische en redactionele vaardigheden. 
 • Een goed begrip van de structuur van afvalinzamelings- en verwerkingsdiensten en openbare netheid en energieregulering zou een troef zijn.
 • Gevoel hebben voor menselijke relaties, leiderschapskwaliteiten, kunnen luisteren, motiveren, teamgeest en samenwerking creëren.

Aanbod:

 • Een voltijds vast contract 
 • Een competitief loonpakket met extralegale voordelen: maaltijdcheques, groepsverzekering, een bedrijfswagen of een mobiliteitsbudget en een communicatiepakket (PC/GSM). 
 • Een afwisselende en boeiende functie in een dynamische en aangename omgeving. 

Integreer een bedrijf dat projecten uitvoert in directe dienst van de bevolking.

Référence  2438998
Plus d'offres de Centre de Tri
CEO
Centre de Tri
Belgium, Brussels
il y a 19 jours Full time compétitif
Plus d'offres d'emploi
Skillfinder International
Ingenieur informatiebeveiliging (Rode Team)
Skillfinder International
Belgium, Brussels
Finalyse
Business/Data Analyst
Finalyse
Netherlands, Amsterdam
CEO
Centre de Tri
Belgium, Brussels
State Street Corporation
APAC Accounting Product Lead, Managing Director
State Street Corporation
Singapore
State Street Corporation
APAC Accounting Product Lead, Managing Director
State Street Corporation
Hong Kong