Consolidator Consolidator …

ENGIE Corp.
à Bruxelles, Bruxelles-Capitale, Belgique
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
Competitive
ENGIE Corp.
à Bruxelles, Bruxelles-Capitale, Belgique
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
Competitive
ENGIE Corp. integreert verantwoorde groei in de kern van zijn vakgebieden (elektriciteit, aardgas, energiediensten) om de grote uitdagingen op energie- en milieugebied aan te gaan: voldoen aan de vraag naar energie, instaan voor de bevoorradingszekerheid, bestrijden van de klimaatverandering en optimaliseren van het gebruik van natuurlijke rijkdommen. De Groep biedt performante en innovatieve oplossingen aan particulieren, steden en ondernemingen en steunt op een gediversifieerde portefeuille voor gasbevoorrading, een flexibel elektriciteitsproductiepark met beperkte CO2-uitstoot en een unieke expertise in vier kernsectoren: onafhankelijke elektriciteitsproductie, vloeibaar aardgas, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Functieomschrijving:

 • je bent verantwoordelijk voor een deel van het (of het hele) consolidatieproces, in overeenstemming met de boekhoudkundige principes van de Groep, het reglementaire en wettelijke kader, de beste praktijken op het gebied van interne controle en de strikte naleving van de termijnen. Je neemt deel aan een continu verbeteringsproces en maakt gebruik van goede ideeën om systematisch en met het oog op efficiëntie de beste praktijken te bereiken
 • belangrijkste activiteiten:
 • je bent verantwoordelijk voor de naleving van de deadlines en de kwaliteit van de deliverables die je produceert
 • je zorgt voor een volledige traceerbaarheid van je interventies, door ervoor te zorgen dat de informatie die je produceert goed wordt gekapitaliseerd
 • je past de door het INCOME-programma aanbevolen sleutelcontroles toe op de procesonderdelen waaraan je werkt
 • je zorgt voor een coherente en doeltreffende koppeling met alle stakeholders waarmee je contact hebt, met inbegrip van eventueel de BU's van de Groep en hun CFO's, alsook de rekeningcommissarissen
 • je voert de voorgeschreven interne controleactiviteiten uit

Profiel:

 • vereist diploma: hoger onderwijs in finance/accountancy
 • vereiste ervaring: gewerkt in een auditkantoor en/of een gestructureerde boekhoudafdeling van een grote industriële groep of ten minste 18 maanden ervaring op het gebied van consolidatie, ook in opleiding
 • je hebt goede technische kennis van consolidatie en boekhoudnormen
 • je beschikt over een relatieve autonomie in het kader van je activiteiten
 • je bent de drijvende kracht achter voorstellen om de efficiëntie van het proces of de processen waaraan je werkt, te verbeteren
 • je geeft blijk van teamgeest en communicatieve vaardigheden
 • je hebt een goede beheersing van het Frans en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk

Aanbod:

 • een competitief salaris aangevuld met tal van voordelen
 • een brede waaier van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • een voorrang aan interne mobiliteit door eerst onze werknemers op de hoogte te brengen van nieuwe vacatures
 • een gezond evenwicht tussen werk en privé
 • een ruim aanbod van formele en informele netwerken

 

Close
Loading...