Trouvez votre emploi idéal
Espace Recruteurs

Econoom voor de dienst Telecommarkt en Media (m/v/x)

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) Bruxelles, Belgique
Mise en ligne il y a 19 jours CDI Competitive

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Er is één plaats vacant bij de dienst Telecommarkt & Media van het BIPT, (Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 bus 1 -1030 Brussel).

De dienst Telecommarkt & Media van het BIPT, die samengesteld is uit een polyvalent team van een 14-tal personen (burgerlijk ingenieurs en economisten), stelt de marktanalyses van de elektronische-communicatiesector op en legt op basis daarvan maatregelen op aan operatoren met een sterke machtspositie. Deze maatregelen kunnen een duurzame en structurerende impact hebben op de ontwikkeling van de concurrentie in de sector, bijvoorbeeld met betrekking tot de uitrol van snelle glasvezelnetwerken en 5G.

Het uiteindelijke doel is om de concurrentie in de markt te verbeteren, in het belang van de eindgebruiker. Dat kan bijvoorbeeld door het openstellen van netwerken of van tv via IP voor concurrerende operatoren, het bepalen van groothandelstarieven voor het gebruik van deze netwerken op basis van kostenmodellen en het verplichten van de operatoren met een sterke machtspositie om referentie-aanbiedingen te publiceren.

De dienst Telecommarkt & Media schept dus een kader voor de toepassing van de marktanalyses en houdt toezicht op de uitvoering ervan, doorgaans via (uitvoerings)besluiten. Het actieterrein van de dienst is zeer ruim, gaande van de grote meerjaarlijkse marktanalyses die het regelgevend kader vastleggen tot aan de operationele follow-up op het terrein in overleg met de gehele sector.

De dienst Telecommarkt & Media past ook de regelgeving toe die van kracht is in de beoogde sector, conform de Europese en internationale richtlijnen ter zake. Het gaat hoofdzakelijk om de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd bij de wet van 19 december 1997, en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) :

 • is de regulator van de elektronische communicatiemarkt. Het BIPT heeft de opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de gebruikers te beschermen.
 • is de regulator van de postmarkt. Het BIPT ziet toe op de tarieven en de kwaliteit van de diensten van de aanbieder van de universele postdienst en kent de vergunningen toe aan de operatoren die de postmarkt betreden.
 • beheert het elektromagnetisch spectrum van de radiofrequenties. Het BIPT verdeelt de schaarse middelen (radiofrequenties en nummers) en vervult ook de rol van “etherpolitie”. Het controleert het elektromagnetisch spectrum, de operatoren en de apparatuur.
 • is een mediaregulator in Brussel-Hoofdstad en ziet erop toe dat de operatoren in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad de specifieke regelgeving op het vlak van radio- en televisieomroep in acht nemen.
 • handelt eveneens als Belgische overheid om diverse opdrachten van algemeen belang te vervullen.

Econoom voor de dienst Telecommarkt en Media (m/v/x)

Functieomschrijving:
Ben jij op zoek naar een sterk afwisselende job die evolueert in functie van de nood aan een regelgevend ingrijpen en (internationale) trends op de telecommunicatiemarkten?

Bij het BIPT werk je mee aan verschillende projecten om zo als econoom mee te bouwen aan een beleid dat eerlijke concurrentie op de telecommunicatiemarkt mogelijk maakt.

Je maakt deel uit van een team dat analyses van de telecommunicatiemarkt uitvoert, die als basis dienen voor een beleid dat eerlijke concurrentie op de telecommunicatiemarkt mogelijk maakt.

 • Je monitort de evolutie van de telecomtarieven en de technische kenmerken van telecommunicatieproducten en vergelijkt de Belgische prijzen met die in onze buurlanden.
 • Je onderzoekt de concurrentiedynamiek, waarbij het marktaandeel van de spelers en factoren aan bod komen die de markt structureren (zoals schaal- en breedtevoordelen, verticale integratie en het commercieel beleid van de operatoren). Dit onderzoek houdt ook een prospectieve analyse van de ontwikkelingen op de markt in.
 • Je maakt economische analyses die als basis kunnen dienen voor een beleid dat eerlijke concurrentie op de telecommarkten mogelijk maakt (vaak in samenwerking met consultants) en zet deze om in uitvoerbare adviezen t.o.v. de Raad van het BIPT en desgevallend in mededelingen of besluiten, waarin maatregelen en bindende instructies worden vervat ten aanzien van de operatoren (zoals bijvoorbeeld prijscontrole en non-discriminatieverplichtingen).
 • Je volgt de reguleringsontwikkelingen in een internationale context (o.a. via Europese werkgroepen binnen BEREC) alsook de impact ervan op nationale schaal. Je draagt bij aan rapporten en adviezen op Europees niveau, waarbij steeds meer aandacht wordt geschonken aan de rol van telecomregulatoren in een snel veranderende digitale wereld die gekenmerkt wordt door het belang van alternatieve vormen van communicatie via het internet en de toenemende marktmacht van globale platformen (content and application providers).
 • Je bereidt, in samenwerking met de juridische dienst, de verdediging van het BIPT voor in rechtszaken betreffende de dossiers van de dienst.
 • Je neemt deel en leidt vergaderingen met onder meer consulenten, marktspelers (zoals operatoren en belangenverenigingen) en andere overheidsdiensten.

De job is sterk afwisselend en evolueert in functie van de nood aan een regelgevend ingrijpen en (internationale) trends op de telecommunicatiemarkten. Het is mogelijk dat je meewerkt aan projecten die de behoeften van verschillende diensten binnen het BIPT overkoepelen.

Profiel:
Gedragsgerichte competenties

Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je hebt een goed begrip van zowel macro- als micro-economische begrippen, principes en methodologieën en kan die ook toepassen in de praktijk (bijv. markt- en concurrentieanalyse, inzicht in financiële rapportering en kostprijsboekhouding, enz.).

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Indien de technische competentie 'je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden' niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede praktische kennis van het Frans en het Engels aangezien je in een tweetalige omgeving werkt en vaak zal betrokken worden bij dossiers met een internationale/Europese dimensie.
 • Je kan goed overweg met Microsoft Office toepassingen zoals Word en Excel.
 • Je werkt graag in een context waar technologie een belangrijke rol speelt.
 • Je hebt gewerkt in multidisciplinaire teams (juristen, ingenieurs, …).


Deelnemingsvoorwaarden

 • Je hebt een economische master of zal deze nog dit academiejaar behalen.
 • Je hebt goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je werkt graag in teamverband.
 • Je werkt graag in een context waar technologie een belangrijke rol speelt.
 • Een goede kennis van Frans en het Engels is een pluspunt.


Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?
Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring
Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod:

 

 • Van € 46.915,97 tot € 67.032,03 per jaar
 • GSM & smartphone
 • Laptop
 • Individuele hospitalisatieverzekering
 • Tussenkomst openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding
 • Opleiding
 • Thuiswerk

Statuut en Graad
Je wordt aangeworven als adviseur met de bijhorende weddeschaal.

Loon
Minimum aanvangswedde: 46.915,9700 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Loon na 1 jaar: 52.565,11 EURO (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Loon na 8 jaar: 67.032,03 EURO (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

-Goede balans tussen werk en privé

 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk (na 6 maanden tewerkstelling)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

-Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden

 • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)

-Financiële voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of een taalpremie voor het Engels
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
 • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 • allerlei sociale voordelen zoals een gratis hospitalisatieverzekering
 • beschikken over een laptop en een smartphone, alsook vergoeding van het BIPT van bepaalde bijhorende kosten
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • een aantrekkelijke halfjaarlijkse beheerstoelage.

Donnez un nouvel élan à votre carrière

Trouvez des milliers d'opportunités emploi en vous inscrivant sur eFinancialCareers dès aujourd'hui.
Plus d'offres d'emploi
Vlaamse overheid
Financieel ondersteuner
Vlaamse overheid
Brussels, Belgium
Gemeente Overijse
Financieel deskundige
Gemeente Overijse
Overijse, Belgium
Credendo
Account Manager M/F
Credendo
Rotterdam, Netherlands
Alter Domus
Office Assistant/Receptionist
Alter Domus
Amsterdam, Netherlands