Expert(e) in prudentieel beleid en financieel toezicht (V/M/X) Expert(e) in prudentieel beleid en financieel  …

Nationale Bank van Belgie
à Bruxelles, Bruxelles-Capitale, Belgique
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
competitive
Nationale Bank van Belgie
à Bruxelles, Bruxelles-Capitale, Belgique
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
competitive
Nationale Bank van Belgie
Expert(e) in prudentieel beleid en financieel toezicht (V/M/X)

Omgeving 

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een expert(e) in prudentieel beleid en financieel toezicht voor haar dienst Financiële stabiliteit, AML toezicht en prudentieel beleid van banken. 

Je zal het team Governance, accounting, auditing and reporting versterken op de gebieden die tot het werkterrein van deze groep behoren, waaronder met name boekhouding (BGAAP en IFRS) en audit (met inbegrip van de medewerking van de erkende revisoren aan het prudentieel toezicht). Je zal voornamelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van het prudentieel beleid en van de bijbehorende regelgeving en toezichtsinstrumenten, en dit zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Functie

 • je draagt bij aan de ontwikkeling van het prudentieel beleid, met name op het gebied van boekhouding en audit, rekening houdend met de prudentiële regelgeving 
 • je neemt actief deel aan nationaal en internationaal overleg op deze gebieden (deelname aan expertengroepen op Europees en/of internationaal niveau of in het kader van het SSM)
 • je coördineert en beheert alle werkzaamheden en analyses in verband met specifieke thema's
 • je neemt deel aan de operationele tenuitvoerlegging van de regelgeving, met name door andere diensten voor prudentieel toezicht op de betrokken gebieden te ondersteunen
 • je vertegenwoordigt, in voorkomend geval, de NBB in de Belgische Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Profiel

 • je bent houder van een master in de economische wetenschappen, handelswetenschappen, rechten of een master handelsingenieur, eventueel aangevuld met een opleiding in accounting & audit; ervaring in de betrokken gebieden en met prudentieel toezicht is een troef
 • je hebt een uitgesproken interesse voor overleg op internationaal niveau alsook voor boekhouding (BGAAP en IFRS) en audit
 • je hebt kennis van het prudentieel kader of je bent bereid deze kennis te verwerven
 • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • je hebt een zeer goede talenkennis (EN, FR, NL)
 • je hebt zin voor analyse en synthese
 • je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. 

Arbeidsvoorwaarden

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Nationale Bank van Belgie logo
Voir les offres de Nationale Bank van Belgie
Offres similaires
Plus d'offres
Close
Loading...
Loading...