Public Procurement Officer - Master (m/v/x) Public Procurement Officer - Master (m/v/x) …

Leefmilieu Brussel
à Bruxelles, Bruxelles-Capitale, Belgique
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
volgens afspraken
Leefmilieu Brussel
à Bruxelles, Bruxelles-Capitale, Belgique
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
volgens afspraken

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Functieomschrijving

Als Public Procurement Officer - master, werk je binnen de afdeling HR en Financiën, in de dienst Overheidsopdrachten, die momenteel uit 6 personen bestaat.
Deze dienst ontwikkelt een transversale aanpak en is het aanspreekpunt en advies- en expertisecentrum inzake overheidsopdrachten voor alle afdelingen van Leefmilieu Brussel. Je zal je expertise kunnen inbrengen in de volgende taken:

 • Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van overheidsopdrachten, alle procedures inbegrepen, vanaf het begin tot de gunning, overeenkomstig de ter zake geldende procedures en voorschriften. Je stelt bestekken, analyseverslagen, informatiebrieven en alle documenten op in verband met de procedure voor overheidsopdrachten ;
 • Je staat in voor de follow-up van de dossiers via de verschillende interne procedures, van bij de verzending van het dossier doorheen het goedkeuringstraject, overeenkomstig de geldende procedures ;
 • Je ziet erop toe dat de wetgeving wordt nageleefd bij de verwezenlijking en uitvoering van de overheidsopdrachten waarvoor je verantwoordelijk bent ;
 • Je begeleidt je interne klanten en geeft hen advies in verband met het begrijpen van de wetgeving inzake overheidsopdrachten, interne procedures, of bij het opstellen van bestekken en analyseverslagen van de aanbestedingen ;
 • Je geeft interne opleidingen m.b.t. overheidsopdrachten ;
 • Je pleegt op regelmatige en gerichte basis overleg met je manager en werkt samen met de andere leden van de dienst waarvoor je, indien nodig, back-up biedt.
 • Je volgt de ontwikkelingen m.b.t. de wetgeving en deelt je expertise met je collega's. Je zult onder meer de ontwikkelingen op het gebied van duurzame overheidsopdrachten volgen.

Profiel

Diploma*:

Master in de rechten, of publiek management of politieke wetenschappen of andere master.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring :
Minstens 1 jaar relevante werkervaring met het beheren van overheidsopdrachten.

Kennis

 • Wetgeving inzake overheidsopdrachten
 • Bestuursrecht
 • Informaticakennis: MS Office, e-procurement, kennis van 3P-software is een troef
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Vertrouwd met de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 25/10/2021 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Leefmilieu Brussel logo
Offres similaires
Plus d'offres
Close
Loading...