Brussel vs Brussel

eFC logo

België heeft een waarschuwing gekregen van de Europese Commissie: als we de komende twee maanden niet alle Europese voorschriften uitvoeren met betrekking tot de minimumkapitaalvereisten voor banken, daagt de Commissie België voor het Hof van Justitie. Een paar dagen later stuurde de Belgische regering een brief aan de Commissie. Niet over de minimumkapitaalvereisten of over de bonussen, maar over koopjes. En ook daarin staat ons land recht tegenover het Europese orgaan.

Vorig jaar werd de Europese richtlijn Third Capital RequirementsDirective, of: CRD III 2010/76/EUover kapitaalvereisten voor financiële instellingen gewijzigd. In de richtlijn staat hoeveel eigen middelen banken en beleggingsondernemingen moeten aanhouden om hun risico's te dekken, hun klanten te beschermen en hun werknemers veilig te stellen; een directe reactie op de financiële crisis. De richtlijn gaat bovendien over bonussen, of zoals dat formeel heet 'voorschriften rond het beloningsbeleid.' Door de richtlijnen kunnen toezichthouders banken veroordelen die buitensporige risico's aanmoedigen of belonen.De commissie laat weten dat het doel van de richtlijn is om "binnen de EU een modern, risicogevoelig rechtskader voor kredietinstellingen en investeringsmaatschappijen te creëren, dat rekening houdt met de Basel II-voorschriften inzake kapitaalvereisten." Je mag bij een Belgische bank geen bonus meer en dus bij een Duitse ook niet.

Maar dan moeten alle lidstaten de nieuwe voorschriften wel implementeren. Elk lid van de Europese Unie had per 1 januari moeten voldoen aan de eisen van de Europese Commissie. Spanje, Portugal, Slovenië, Griekenland, Italië, Polen zijn nog helemaal niet begonnen met het uitvoeren van de voorschriften. België is in gebreken gebleven op het vlak van de minimumkapitaalvereisten voor banken. De Belgische bonussen zijn al wel braaf afgesteld op de eisen van de Commissie, maar wie bij een bank of belegginsinstantie aan de slag gaat, kan er nog niet zeker van zijn dat hij zich netjes houdt aan wat de Europese Commissie wil.

En dan is er nog de kwestie van de sperperiode. Het klinkt een heel stuk lichter dan kapitaalvereisten, maar het is een zaak die naar het Europees Hof dreigt te gaan. De ontslagnemende regering-Leterme schaft de sperperiode voor de koopjes voorlopig niet af, heeft ze aan de Europese Commissie laten weten in een brief. De regering gaat er van uit dat het beter is als het Europees Hof van Justitie hier uitspraak over doet. Dus voor de Belgische bankemployee: je bonus is in overeenstemming met de Europese Commissie, maar de dekking van je werkgever én de winkel waar je shopt, niet.

Secteurs les plus recherchés

Loading...

Recherche emploi

Rechercher articles

Close
Loading...
Loading...