Weg bij de Fiscus?

eFC logo

De Federale Overheidsdienst Financiën gaat 67 registratiekantoren in kleinere gemeenten of steden sluiten. Honderden medewerkers komen bij deze hervorming op straat te staan of moeten van kantoor verhuizen.

Vijfhonderd tot zeshonderd mensen die op straat staan of verplicht van werkomgeving moeten veranderen, daar gaat het volgens de vakbonden om. Het moet tegen 2016 rond zijn, maar het zou wel eens sneller kunnen gaan. Het personeel van de personenbelasting en de BTW-administratie vreest bovendien dat hen een gelijkwaardige maatregel zal treffen binnenkort.

Vakbondssecretaris Marc Nijs van de christelijke vakbond ACV kan zich gedeeltelijk vinden in de hervorming van de registratiekantoren. 'Nu gebeurt driedubbel werk omdat de hypotheekkantoren, de registratiekantoren en het kadaster elk hun eigen analyses maken van de documenten die ze van de notarissen krijgen', zegt hij in Het Nieuwsblad.

In Brussel is een deel van de centralisatie al achter de rug. Uiteindelijk zal het personeel daar de burgers praktisch niet meer te woord staan, die taak is weggelegd voor een nieuw infocentrum met een balie voor alle fiscale problemen. Het moet de ambtenaren helpen om makkelijker te kunnen doorwerken aan hun dossiers.

Maar stel dat je het wel gezien hebt bij de Fiscus, hoe staan je kansen dan in de private sector?

In Nederland, waar de Belastingdienst af wil van 5000 fte's, loopt de discussie al langer. Hoogleraar arbeidsmarktbeleid Ton Wilthagen pleite in het Nederlandse Financieel Dagblad voor een 'masterplan' voor ontslagen ambtenaren. 'Overtallig defensiepersoneel kan naar de techniek of ICT, gevangenisbewaarders worden beveiligers en medewerkers van de fiscus kunnen aankloppen bij de financiële sector.'

Ja, natuurlijk kan dat, vertelt Esther, financieel recruiter bij Select Human Resources in Antwerpen. 'Voor een belastingexpert zijn er zeker mogelijkheden. Niet snel bij de banken, maar wel bij de grote audit firms, de Big Four (Deloitte, PwC, Ernst &Young en KPMG).' Al hangt uiteindelijk alles natuurlijk af van de persoon. 'Het gaat om de ervaring, de drive, de competenties, de persoonlijkheid.' Stel dat een 35-jarige man met acht jaar werkervaring als belastingexpert bij de ficus op zoek gaat naar nieuw werk? 'Die kan zeker wat vinden in de private sector. Wanneer het gaat om bijvoorbeeld boekhouders, fiscalisten, analisten, is nog altijd meer vraag dan aanbod naar echt goede kandidaten.'

Secteurs les plus recherchés

Loading...

Recherche emploi

Rechercher articles

Close
Loading...
Loading...